المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقدم لكم جميع خرائط العالم لبرنامج Ovi Maps 3.06(78^) الجديد برابط مباشرorvvan
09/11/2010, 02:06 PM
These are the direct links to all the latest maps... Version 00.02.41.123 / Sept 14, 2010 FOR OVI Maps 3.06 and greater!

فقط فك الضغط عن الملف وانسخه الي الميموري


Change Log GLOBAL


1. New maps with public transport lines (as a new map layer) for subways, trams and trains in 80+ cities around the world. Just click the map toolbox icon and select Transit lines.

2. more 3D building added (all area's)

3, many map corrections
DOWNLOAD LINKS :

The links below point to the map files on Nokia's own server.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Africa (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/313.zip) (entire continent)
country maps:
Algeria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3130.zip) | Botswana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3137.zip) | Egypt (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3131.zip) | Lesotho (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3139.zip) | Libya (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3132.zip) | Morocco (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3133.zip) | Namibia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3136.zip) | South Africa (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3134.zip) | Swaziland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3138.zip) | Tunisia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3135.zip)


America (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/311.zip) (all continents)

country maps:
Argentina (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3114.zip) | Brasil (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3113.zip) | Canada (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111.zip) | Chile (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3115.zip) | Mexico (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3112.zip) | USA (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110.zip) | Venezuela (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3116.zip)

regional maps (Canada):
Alberta (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111000.zip) | British Columbia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111001.zip) | Manitoba (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111002.zip) | New Brunswick (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111003.zip) | Newfoundland & Labrador (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111004.zip) | Nova Scotia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111005.zip) | Ontario (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111006.zip) | Prince Edward Island (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111007.zip) | Quebec (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111008.zip) | Saskatchewan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3111009.zip)

regional maps (USA):
Alabama (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110000.zip) | Alaska (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110001.zip) | Arizona (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110003.zip) | Arkansas (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110002.zip) | California (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110004.zip) | Colorado (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110005.zip) | Connecticut (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110006.zip) | Delaware (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110007.zip) | Florida (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110008.zip) | Georgia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110009.zip) | Hawaii (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110010.zip) | Idaho (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110011.zip) | Illinois (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110012.zip) | Indiana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110013.zip) | Iowa (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110014.zip) | Kansas (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110015.zip) | Kentucky (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110016.zip) | Louisiana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110017.zip) | Maine (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110018.zip) | Maryland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110019.zip) | Massachusetts (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110020.zip) | Michigan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110021.zip) | Minnesota (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110022.zip) | Mississippi (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110023.zip) | Missouri (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110024.zip) | Montana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110025.zip) | Nebraska (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110026.zip) | Nevada (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110027.zip) | New Hampshire (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110028.zip) | New Jersey (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110029.zip) | New Mexico (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110030.zip) | New York (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110031.zip) | North Carolina (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110032.zip) | North Dakota (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110033.zip) | Ohio (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110034.zip) | Oklahoma (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110035.zip) | Oregon (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110036.zip) | Pennsylvania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110037.zip) | Puerto Rico (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110050.zip) | Rhode Island (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110038.zip) | South Carolina (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110039.zip) | South Dakota (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110040.zip) | Tennessee (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110041.zip) | Texas (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110042.zip) | Utah (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110043.zip)| Vermont (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110044.zip) | Virginia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110045.zip) | Washington (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110046.zip) | West Virginia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110047.zip) | Wisconsin (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110048.zip) | Wyoming (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3110049.zip)

orvvan
09/11/2010, 02:07 PM
Asia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/314.zip) (entire continent)

country maps:
Armenia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3140.zip) | Azerbaijan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3141.zip) | Bahrain (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3142.zip) | China (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414.zip) | Hong Kong + Macau (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3143.zip) | India (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31415.zip) | Indonesia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31416.zip) | Japan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3144.zip) | Jordan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31417.zip) | Kuwait (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3145.zip) | Malaysia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3146.zip) | Oman (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3147.zip) | Philippines (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31419.zip) | Qatar (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3148.zip) | Saudi Arabia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3149.zip) | Singapore (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31410.zip) | South Korea (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31420.zip) | Taiwan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31411.zip) | Thailand (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31412.zip) | United Arab Emirates (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31413.zip) | Vietnam (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31418.zip)

regional maps (China):
Anhui (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414000.zip) | Beijing/Peking (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414001.zip) | Chongqing (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414003.zip) | Fujian (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414004.zip) | Gansu (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414005.zip) | Guangdong (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414006.zip) | Guangxi (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414007.zip) | Guizhou (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414008.zip) | Hainan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414009.zip) | Hebei (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414010.zip) | Heilongjiang (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414011.zip) | Henan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414012.zip) | Hubei (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414013.zip) | Hunan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414014.zip) | Jiangsu (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414015.zip) | Jiangxi (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414016.zip) | Jilin (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414017.zip) | Liaoning (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414018.zip) | Neimenggu (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414019.zip) | Ningxia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414020.zip) | Quinghai (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414021.zip) | Shaanxi (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414022.zip) | Shandong (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414023.zip) | Shanghai (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414024.zip) | Shanxi (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414025.zip) | Sichuan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414026.zip) | Tianjin (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414027.zip) | Xinjiang (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414028.zip) | Xizang (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414031.zip) | Yunnan (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414029.zip) | Zhejiang (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31414030.zip)


Australia & Oceania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/315.zip) (entire region)

country maps:
Australia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3150.zip) | New Zealand (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3151.zip)


Europe (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/312.zip) (entire continent)

country maps
Albania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31239.zip) | Andorra (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3126.zip) | Austria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31215.zip) | Belarus (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31233.zip) | Belgium (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31213.zip) | Bosnia & Herzegovina (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31241.zip) | Bulgaria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31235.zip) | Croatia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31242.zip) | Cyprus (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31237.zip) | Czech Republic (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31225.zip) | Denmark (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31218.zip) | Estonia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31230.zip) | Finland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31221.zip) | France (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121.zip) | Georgia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31245.zip) | Germany (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120.zip) | Gibraltar (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3125.zip) | Greece (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31223.zip) | Hungary (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31227.zip) | Ireland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31211.zip) | Italia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123.zip) | Latvia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31229.zip) | Liechtenstein (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31217.zip) | Lithuania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31228.zip) | Luxembourg (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31214.zip) | Macedonia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31238.zip) | Malta (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31236.zip) | Moldova (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31232.zip) | Monaco (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3127.zip) | Netherlands (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31212.zip) | Norway (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31219.zip) | Poland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31224.zip) | Portugal (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3124.zip) | Romania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31234.zip) | Russia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31244.zip) | San Marino (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3129.zip) | Serbia & Montenegro (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31240.zip) | Slovakia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31226.zip) | Slovenia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31243.zip) | Spain (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122.zip) | Sweden (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31220.zip) | Switzerland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31216.zip) | Turkey (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31222.zip) | Ukraine (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31231.zip) | UK (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31210.zip) | Vatican City (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3128.zip)

regional maps (France):
Alsace (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121000.zip) | Aquitaine (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121001.zip) | Auvergne (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121002.zip) | Bretagne (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121003.zip) | Bourgogne (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121004.zip) | Centre (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121005.zip) | Champagne-Ardenne (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121006.zip) | Corsica (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121007.zip) | Franche-Comté (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121008.zip) | Langedoc-Roussillon (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121009.zip) | Limousin (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121010.zip) | Lorraine (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121011.zip) | Midi-Pyrénées (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121013.zip) | Normandie (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121012.zip) | Nord-Pas-de-Calais (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121014.zip) | Paris-Ile-de-France/Picardie (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121016.zip) | Pays-de-la-Loire (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121015.zip) | Poitou-Charentes (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121017.zip) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121018.zip) | Rhône-Alpes (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3121019.zip)

regional maps (Germany):
Baden-Württemberg (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120000.zip) | Bayern (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120001.zip) | Berlin/Brandenburg (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120002.zip) | Hessen (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120003.zip) | Mecklenburg-Vorpommern (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120004.zip) | Niedersachsen/Bremen (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120005.zip) | Nordrhein-Westfalen (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120006.zip) | Rheinland-Pfalz/Saarland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120007.zip) | Sachsen (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120009.zip) | Sachsen-Anhalt (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120008.zip) | Schleswig-Holstein/Hamburg (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120010.zip) | Thüringen (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3120011.zip)

regional maps (Italia):
Abruzzo (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123012.zip) | Basilicata (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123016.zip) | Calabria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123017.zip) | Campania (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123014.zip) | Emilia-Romagna (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123007.zip) | Friuli-Venezia Giulia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123005.zip) | Lazio (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123011.zip) | Liguria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123006.zip) | Lombardia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123002.zip) | Marche (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123010.zip) | Molise (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123013.zip) | Piemonte (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123000.zip) | Puglia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123015.zip) | Sardegna (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123019.zip) | Sicilia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123018.zip) | Toscana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123008.zip) | Trentino-Alto Adige (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123003.zip) | Umbria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123009.zip) | Valle d'Aosta (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123001.zip) | Veneto (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3123004.zip)

regional maps (Spain):
Andalucía (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122014.zip) | Aragón (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122007.zip) | Asturias (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122001.zip) | Islas Canarias (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122016.zip) | Cantabria (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122002.zip) | Castilla y Léon (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122005.zip) | Castilla la Mancha (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122011.zip) | Catalunya (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122008.zip) | Ceuta (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122017.zip) | Communidad Valénciana (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122012.zip) | Extremadura (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122010.zip) | Galicia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122000.zip) | Islas Baleares (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122013.zip) | La Rioja (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122006.zip) | Madrid (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122009.zip) | Melilla (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122018.zip) | Murcia (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122015.zip) | Navarre (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122004.zip) | País Vasco (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/3122003.zip)

regional maps (UK):
England (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31210000.zip) | Northern Ireland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31210003.zip) | Scotland (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31210001.zip) | Wales (http://static.s2g.gate5.de/map5/maploaderzip-00.02.41.123/31210002.zip)

عبدالله الجوعي
09/11/2010, 02:32 PM
الف شكر أخي شادي على المجهود الكبير الذي تقوم به

جعل الله ذلك في ميزان حسناتك

باني
09/11/2010, 02:44 PM
يا اخي الله يوفقك وين مايمّمت ..
ويسمّح لك دروبك كما سمّحت على الناس دروبها ..

Abu-Nawaf
09/11/2010, 04:10 PM
يا اخي الله يوفقك

كشتة خميس
14/11/2010, 04:59 PM
مشكوووووووووووووور

بارك الله فيك

Mr.Patrol
16/11/2010, 04:12 PM
جزاك الله خير على الموضوع


لكن الخرائط تصلح للكفى و الشاشات الصينيه

:r:D